Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Paylı mülkiyet genel olarak gayrimenkullerde söz konusu olmaktadır. İnsanlar, genellikle tek başlarına bir gayrimenkule sahip olamayacakları düşüncesi ile genellikle tanıdıkları birkaç kişi ile birlikte ortak olarak gayrimenkul almaktadırlar. İlk başlarda herhangi bir sorun çıkmamakla birlikte sonradan kullanma şekli,zamanı yada kullanılan alan bakımından sorunlar çıkmaktadır.

Genellikle paydaşlardan biri kendisini herhangi bir nedenle diğer paydaşlardan daha fazla hakka sahip olduğunu düşünür ve diğer paydaşların haklarını kullanmasına engel olur. Bu durumda,kural olarak paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş buna engel olan diğer paydaşın el atmasının önlenmesini isteyebilir. Veya paydaşlar arasında fiili kullanmayı belirleyen ve paydaşların tümünün çekişmesiz kabul ettikleri imzalarını taşıyan taksime ilişkin bir sözleşme varsa bu sözleşmede öngörülenin dışında kullanımın varlığına dayanarak el atmanın giderilmesi dava edilebilir.

İdare tarafından şahısların gayrimenkullerine kamulaştırmasız el atmaları halinde şahısların gayrimenkullerinin el atmanın dışında kalan kısımlarından faydalanamadıkları veya bir ölçüde faydalanma olanağı bulsalar bile taşınmazlarında önemli ölçüde değer kaybı olduğu açıktır. Yargıtay emsal bir kararında apartman bahçesine vaki el atma halinde binanın kat mülkiyetine tabi olmasını değer azaltıcı unsur olarak değerlendirmiştir.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ