İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku alanında etraflıca destekte bulunmayı da teklif ediyoruz. Şirketlere bireysel ya da toplu olarak tavsiyelerde bulunup onları bu yönde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

• İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,

• İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,

• İş kazaları veya hastalıklar,

• Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,

• Karşılaşılabilecek diğer meseleler.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ