Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Büromuz yerli ve yabancı birçok firmaya ticari operasyonlarda, birleşme, ayrılma ve satın almalarda özellikle de karmaşık ticari ilişkilerde birçok yönde hukuki yardım sunmaktadır ve bu alanlar genel olarak;

Kredi Sözleşmeleri, borca ilişkin işlemler

Uluslararası Satış ve ilgili ticari işlemler

Leasing, Franchise

Ticari şirketlerin kurulumu

Hissedarlık ve benzeri anlaşmalar olarak sıralanabilir.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ